چراغ توکار پروژکتوری مربع COB

توضیحات و قیمت…..

چراغ توکار پروژکتوری مستطیل 5وات COB

توضیحات و قیمت….

چراغ توکار پروژکتوری مستطیل 5وات COB

توضیحاات و قیمت….

MB 005 /MB205 -HB259

چراغ پروژکتوری COB

چراغ پروژکتوری 5 وات COB , داخلی بدنه سفید ومشکی روشنایی 350لومین رنگ آفتابی و مهتابی سایز 90*80*60 قیمت 430000 ریال

MB 005 /MB205 -HB259

چراغ پروژکتوری COB

چراغ پروژکتوری 2*5 وات COB , داخلی بدنه سفید ومشکی روشنایی 700لومین رنگ آفتابی و مهتابی سایز 90*125*60 قیمت 660000 ریال

MB-H10

چراغ پروژکتوری پایه دارCOB

چراغ پروژکتوری پایه دار 1*9 وات COB داخلی زاویه تابش 45 درجه روشنایی 670 لومین آفتابی و مهتابی سایز80*105*125 قیمت: 420000ریال

MB-H10

چراغ پروژکتوری پایه دارCOB

چراغ پروژکتوری پایه دار 2*9 وات COB داخلی زاویه تابش 45 درجه روشنایی1350 لومین آفتابی و مهتابی سایز220*105*125قیمت: 820000ریال

   MB-HB 10 TRACK

چراغ پروژکتوری ریلی COB

توضیحات و قیمت …

MB-HB 14

چراغ پروژکتوری خورشیدی COB

توضیحات وقیمت…