چراغ-توکار-پروژکتوری

چراغ توکار پروژکتوری مربع COB

توضیحات و قیمت…..

چراغ-توکار-پروژکتوری-مستطیل

چراغ توکار پروژکتوری مستطیل ۵وات COB

توضیحات و قیمت….

چراغ-توکار-پروژکتوری-مستطیل3تایی

چراغ توکار پروژکتوری مستطیل ۵وات COB

توضیحاات و قیمت….

HB259

MB 005 /MB205 -HB259

چراغ پروژکتوری COB

چراغ پروژکتوری ۵ وات COB , داخلی بدنه سفید ومشکی روشنایی ۳۵۰لومین رنگ آفتابی و مهتابی سایز ۹۰*۸۰*۶۰ قیمت ۴۳۰۰۰۰ ریال

HB259-w

MB 005 /MB205 -HB259

چراغ پروژکتوری COB

چراغ پروژکتوری ۲*۵ وات COB , داخلی بدنه سفید ومشکی روشنایی ۷۰۰لومین رنگ آفتابی و مهتابی سایز ۹۰*۱۲۵*۶۰ قیمت ۶۶۰۰۰۰ ریال

چراغ-پایه-دار

MB-H10

چراغ پروژکتوری پایه دارCOB

چراغ پروژکتوری پایه دار ۱*۹ وات COB داخلی زاویه تابش ۴۵ درجه روشنایی ۶۷۰ لومین آفتابی و مهتابی سایز۸۰*۱۰۵*۱۲۵ قیمت: ۴۲۰۰۰۰ریال

چراغ-پایه-دار

MB-H10

چراغ پروژکتوری پایه دارCOB

چراغ پروژکتوری پایه دار ۲*۹ وات COB داخلی زاویه تابش ۴۵ درجه روشنایی۱۳۵۰ لومین آفتابی و مهتابی سایز۲۲۰*۱۰۵*۱۲۵قیمت: ۸۲۰۰۰۰ریال

چراغ-پروژکتوری-ریلی

   MB-HB 10 TRACK

چراغ پروژکتوری ریلی COB

توضیحات و قیمت …

چراغ-پروژکتوری

MB-HB 14

چراغ پروژکتوری خورشیدی COB

توضیحات وقیمت…