چراغ تو کارCOB گرد و مربع

MB-003-HS14

چراغ تو کارCOB گرد و مربع

ردیف شرحتعداد در هر کارتنقیمت هر عدد (ریال)
1چراغ تو کار مربع 3واتCOB آفتابی و مهتابی زاویه تابش 45 درجه روشنایی 210لومین سایز فریم 32 سایزچراغ 30*40100160000
2چراغ تو کار گرد3واتCOB آفتابی و مهتابی زاویه تابش 45 درجه روشنایی 210لومین سایز فریم 32 سایزچراغ 30*40100160000