چراغ تو کار SMD مات

MB-527-RD

چراغ تو کار SMD

ردیفشرح تعداد در کارتنقیمت هر عدد
1چراغ تو کار 6وات SMDمات رنگ آفتابی و مهتابی زاویه تابش 120 درجه روشنایی 420 سایز فریم 80 سایز چراغ 65*13050196000
2چراغ تو کار12وات SMDمات رنگ آفتابی و مهتابی زاویه تابش 120 درجه روشنایی840سایز فریم 100 سایز چراغ 65*13020320000
3چراغ تو کار 24وات SMDمات رنگ آفتابی و مهتابی زاویه تابش 120 درجه روشنایی 1680سایز فریم145 سایز چراغ 105*17310635000