چراغ تو کار SMD براق

MB-528-RD

چراغ تو کار SMD براق

ردیف شرحتعداد در کارتنقیمت هر عدد (ریال)
1چراغ تو کار SMD براق آفتابی و مهتابی 6 وات زاویه تابش 45 درجه روشنایی 420لومین سایز فریم 100 سایز چراغ 50*11050196000
2چراغ تو کار SMD براق آفتابی و مهتابی 12وات زاویه تابش 45 درجه روشنایی 840لومین سایز فریم 100 سایز چراغ 65*13020320000
3چراغ تو کار SMD براق آفتابی و مهتابی 24وات زاویه تابش 45 درجه روشنایی 1680لومین سایز فریم 145 سایز چراغ 105*17310635000