چراغ تو کار LED دور شیشه ای با لبه نورانی آبی CG

CG

چراغ تو کار LED دور شیشه ای با لبه نورانی آبی CG

ردیفشرحتعداد در کارتنقیمت هر عدد (ریال)
1چراغ LEDبا دو روشنایی 3+5 وات قابلیت روشنایی در 3 حالت روشنایی 720لومین افتابی و مهتابی سایز 20*86*13020362000
2چراغ LEDبا دو روشنایی 3+13 وات قابلیت روشنایی در 3 حالت روشنایی 1890لومین افتابی و مهتابی سایز 20*120*16020534000
3چراغ LEDبا دو روشنایی 3+17 وات قابلیت روشنایی در 3 حالت روشنایی 720 لومین افتابی و مهتابی سایز 20*86*13020645000