چراغ تو کار کاسه ای COB

COB-TW

چراغ تو کار کاسه ای COB

ردیف شرحتعداد در کارتنقیمت هرعدد(ریال)
1چراغ توکارکاسه ای 10وات COB آفتابی و مهتابی زاویه تابش 60درجه روشنایی 700 لومین سایزفریم 90 سایز چراغ 65*11030436000
2چراغ توکارکاسه ای 20وات COB آفتابی و مهتابی زاویه تابش 60درجه روشنایی 1400 لومین سایزفریم 130سایز چراغ 75*15020670000
3چراغ توکارکاسه ای 30وات COB آفتابی و مهتابی زاویه تابش 60درجه روشنایی 2100لومین سایزفریم 155 سایز چراغ 85*18020910000