چراغ تو کار دور شیشه ای NGL-RD

GLRD

چراغ تو کار دور شیشه ای NGL-RD

ردیف شرح تعداد در کارتن قیمت هر عدد (ریال)
1چراغ 6 وات LED افتابی و مهتابی روشنایی 480 لومین فریم 80سایز لیه با شیشه 120 لبه بدون شیشه 110 عمق 4040218000
2چراغ 8 وات LED افتابی و مهتابی روشنایی 480 لومین فریم 80سایز لیه با شیشه 120 لبه بدون شیشه 110 عمق 4040262000