چراغ تو کار دور شیشه ای ۳ رنگGL-RD

GLRD

چراغ تو کار دور شیشه ای ۳ رنگGL-RD

ردیفشرحتعداد در کارتنقیمت هر عدد(ریال)
1چراغ LED سه رنگ 7 وات فریم 80سایز لبه با شیشه 120بدون شیشه 110 عمق 4030278000
2چراغ LED سه رنگ 12 وات فریم 120سایز لبه با شیشه 160بدون شیشه 140 عمق 4020412000
3چراغ LED سه رنگ 18وات فریم 160سایز لبه با شیشه 200بدون شیشه 180 عمق 4020516000