چراغ توکار ۳وات COB

MB-37-RD

چراغ توکار ۳وات COB

ردیفشرح تعداد در کارتنقیمت هر عدد(ریال)
1چراغ توکار 3 وات COBآفتابی و مهتابی زاویه تابش 38 درجه روشنایی 210لومین سایز فریم 52 سایز چراغ 42*67100170000
2چراغ توکار 6 وات COBآفتابی و مهتابی زاویه تابش 38 درجه روشنایی 420لومین سایز فریم 60 سایز چراغ 45*87100240000