چراغ توکار پروژکتوری مستطیل ۵وات COB

چراغ-توکار-پروژکتوری-مستطیل3تایی

چراغ توکار پروژکتوری مستطیل  ۵وات COB

چراغ تو کارپروژکتوری COBمربع ۳*۵وات آفتابی مهتابی زاویه تابش ۶۰ درجه روشنایی ۱۵۰۰لومین سایزفریم ۷۷*۲۵۷ سایزچراغ ۸۰*۹۰*۲۷۰

کارتن ۲۰عددی هرعدد ۹۷۳۰۰۰ریال