چراغ توکار پروژکتوری مربع COB

چراغ-توکار-پروژکتوری

چراغ توکار پروژکتوری مربع COB

چراغ تو کارپروژکتوری COBمربع ۱*۵وات آفتابی مهتابی زاویه تابش ۶۰ درجه روشنایی ۵۰۰لومین سایزفریم ۷۷*۷۷ سایزچراغ ۸۰*۹۰*۹۰

کارتن ۲۰عددی هرعدد ۳۴۴۰۰۰ریال