چراغ توکارکاسه ای SMD

MB-D-015

چراغ توکارکاسه ای SMD

 

ردیفشرح کالاتعداد در کارتن قیمت هر عدد
1چراغ توکارکاسه ای 10 وات SMD روشنایی 950لومین lp55 مهتابی و آفتابی فریم 70 سایز65*100 20317000 ریال
2چراغ توکارکاسه ای 18وات SMD روشنایی 1710لومین lp55 مهتابی و آفتابی فریم 100سایز75*12020495000 ریال
3چراغ توکارکاسه ای30 وات SMD روشنایی 2850لومین lp55 مهتابی و آفتابی فریم 2850سایز85*17012865000 ریال
4چراغ توکارکاسه ای40وات SMD روشنایی 3800لومین lp55 مهتابی و آفتابی فریم 175سایز85*200 121100000 ریال