چراغ توکارکاسه ای COB

 

MB-D 016

چراغ توکارکاسه ای COB

چراغ توکارکاسه ای COB

ردیفشرح کالاتعداد در کارتنقیمت هر عدد
1چراغ توکار کاسه ای 8 وات lp55 رنگ آفتابی و مهتابی فریم 70 سایز 65*8520253000 ریال
2چراغ توکار کاسه ای 15وات lp55 رنگ آفتابی و مهتابی فریم 100سایز75*12020468000 ریال
3چراغ توکار کاسه ای30وات lp55 رنگ آفتابی و مهتابی فریم 180 سایز88*17012683000 ریال
4چراغ توکار کاسه ای 40 وات lp55 رنگ آفتابی و مهتابی فریم 180 سایز85*20012948000 ریال
MB-D 016