پنل روکار مربع SMD

MB-32E-SF-SQ

پنل روکار مربع SMD

ردیفشرحتعداد در کارتنقیمت هر عدد(ریال)
1پنل رو کار مربع SMD افتابی مهتابی 6وات زاویه تابش 120درجه روشنایی 450لومین سایز پنل 24*92*92100254000
2پنل رو کار مربع SMD افتابی مهتابی 12وات زاویه تابش 120درجه روشنایی 840لومین سایز پنل 24*140*14020392000
3پنل رو کار مربع SMD افتابی مهتابی 18وات زاویه تابش 120درجه روشنایی 1260لومین سایز پنل 24*192*19220545000