پنل تخت توکارگرد SMD

MB036-SL

پنل تخت توکارگرد SMD

ردیفشرحتعداد در هر کارتن قیمت هر عدد(ریال)
1پنل تخت توکارگرد SMD شش وات SMD آفتابی و مهتابی روشنایی 493 لومین سایز فریم 85 سایز پنل 20*10850145000
2پنل تخت توکارگرد SMD شش وات SMD آفتابی و مهتابی روشنایی 883لومین سایز فریم 135سایز پنل 20*15050206000
3پنل تخت توکارگرد SMD شش وات SMD آفتابی و مهتابی روشنایی1486 لومین سایز فریم 160سایز پنل 20*17520269000