چراغ دکوراتیو 5وات COB رنگ آفتابی و مهتابی زاویه تابش 180 درجه داخلی روشنایی 350 لومین سایز 50*135*230   کارتن 20 عددی هر عدد 720000ریال

 

چراغ دکوراتیو 12 وات آفتابی و مهتابی زاویه تابش 90درجه روشنایی 840 لومین INDOOR سایز 780*120*350  کارتن 40 عددی  هرعدد985000ریال

 

چراغ دکوراتیو مکعبی 6 وات آفتابی و مهتابی زاویه تابش 120درجه INDOOR روشنایی 450لومین سایز 80*100*200  کارتن 20 عددی هر عدد 750000 ریال

چراغ دکوراتیو 6وات COB رنگ آفتابی و مهتابی زاویه تابش ۱۸۰ درجه داخلی روشنایی 420 لومین سایز 85*180*180   کارتن ۲۰ عددی هر عدد 750000ریال

 

چراغ دکوراتیو 6وات  رنگ آفتابی و مهتابی زاویه تابش 120 درجه داخلی روشنایی 450 لومین سایز 90*140*230   کارتن ۲۰ عددی هر عدد670000ریال

چراغ دکوراتیو 3وات  رنگ آفتابی و مهتابی زاویه تابش 120 درجه داخلی روشنایی 210 لومین سایز 80*150*150  کارتن ۲۰ عددی هر عدد 750000ریال

 

 

 

چراغ دکوراتیو مکعبی 3 وات آفتابی و مهتابی زاویه تابش100درجه INDOOR روشنایی 210لومین سایز ۸۰*۱۰۰*100  کارتن ۲۰ عددی هر عدد 620000 ریال

 

 

چراغ دکوراتیو LEDقارچی ۶ وات آفتابی و مهتابی زاویه تابش 90درجه INDOOR روشنایی 420لومین سایز 120*150  کارتن ۲۰ عددی هر عدد 620000 ریال

چراغ دکوراتیو SMD آفتابی و مهتابی 3 وات سایز 105*160*195H  کارتن 5 عددی 768000ریال