تلفن تماس       ۸۸۴۴۲۸۶۲ ۰۲۱      از ساعت ۹ تا ۱۶

                 

تلفن همراه :    ۰۹۱۲۷۲۰۱۱۰۱

آدرس : تهران – سیدخندان خیابان پیشداد پلاک ۴ واحد 1